Film Náš vůdce (Die Welle) - historie se nemůže opakovat?

Plakát filmu Náš vůdce (v originále die Welle)    Film Náš vůdce, v originále die Welle, nechává vzpomenout na jiný školní pokus z počátku sedmdesátých let (standforský vězeňský experiment), kdy se žáci rozdělili na dva tábory, do dvou skupin. Jedni z nich dobrovolně převzali roli vězňů, druhá skupina roli věznitelů. Šlo o to, jestli se v civilizovaném prostředí, může stát „člověk člověku vlkem“. Experiment nabral takové negativní obrátky (dozorci své vězně začali po několika málo dnech trýznit), že musel být ukončen, aby nedošlo k nejhoršímu.
    Podobnému tématu se věnuje i německý film Náš vůdce, který si tentokráte bere na paškál možnosti vzniku nové tyranie, nového systému, který by mohl pošlapat lidskost i přesto, že z historie víme, jak jsou tyranie, diktatury a jiné prvky autokratických systémů pro demokraticky uvažující lidi nepřípustné. Z dějin, které se odehrávaly minulé století, by se tak lidstvo poučit přece jen mohlo.
Mohlo, ale přece jen se – ať si to uvědomujeme a připouštíme nebo ne – chodíme v kruhu, přešlapujeme na místě. Vzít si poučení, je jako sestrojení perpeta mobile. O zrodu novodobého systému, který dobrovolně „nutí“ všechny zúčastněné přistoupit na pravidla a zákony, které si úzká skupina vzala za své, je právě tento film Die Welle, u nás uváděný pod označením Náš vůdce.
Na hodině autokracie se rozhodne učitel Rainer Wenger (v mládí levicově či anarchisticky zaměřený) ukázat mládeži, v čem tkví síla organizovaných celků s jakýmkoliv myšlenkovým přesahem. Prvotně prázdné fráze jako disciplína, uniformita, řád, vůdčí osoba, atd. se začínají zhmotňovat v řád a sílu, která přesáhne rámec třídy a začíná se pomalu šířit i mimo školní budovu – vždyť jak lehké je ztotožnit se s jakýmkoliv kultem, jakýmkoliv názorovým proudem, pokud se jej účastní kamarádi, lidé, kterým někdo věří.
Na čem víra v dané trendy stojí? Na lidech, kteří jsou ochotni následovat, na lidech, kteří věří, i na těch, kteří pravidla vyznávají a svou sociální nefunkčnost mohou zrealizovat právě v jakémkoli spolku. Možná bych mohl nazvat poslední sortu lidí
oddaní idioti, ale i ty lze nejen v tomto filmu dohledat.
Nový kult se městem šíří jako lavina, jako vlna tsunami. Každá vlna musí bý někým řízena, každý trend má svého vůdce. Stejně jako tento film, Náš vůdce. Ti, co se odmítnou připojit, nebo vyjádří opodstatněné pochybnosti, jsou odstaveni na „vedlejší kolej“ a svými vrstevníky zavrženi. Je jen otázkou, jak toto daleko dojde, jaký odstup si vůdčí osoba dokáže udržet..

 

zpět na seznam oblíbených Filmů