Srdjan Dragojevič: Hezké vesnice hezky hoří - Balkán v plamenech

Hezké vesnice hezky hoří - plakát filmu    Na počátku devadesátých let se nedaleko od našich jižních hranic odehrávaly historické události, na které jsme nahlíželi jako na hony vzdálené – byla to válka v bývalé Jugoslávii. My jsme tuto situaci považovali za něco, co se nás netýká, nebo přes nedospělý věk to někteří jedinci ani nevnímali – stejně jako já. A o příčinách a následcích je také film Hezké vesnice hezky hoří od Srdjana Dragojeviče. Oproti filmu Duch maršála Tita však mnoho prostoru pro smích nenabízí.
    Časové období je vymezeno hlavně bosensko-srbskou válkou. Je však prolnuto několika časovými rovinami všech zúčastněných. Územím, kde se děj filmu Hezké vesnice hezky hoří odehrává, je tunel, do kterého se skupina srbských vojáků před bosenskými muslimy ukryje. Ovšem východ z tunelu je možný jen jeho vchodem.
Časy, kdy Jugoslávie byla federací, ve které nacionalistické tendence byly umně skryté, kde představitelé pravoslaví si podávali ruku s Muslimy, jsou nenávratně pryč. Ve vzpomínkách raněného srbského vojáka Milana ožívají vzpomínky na minulost – muslimského kamaráda z dětství Halila, předvečer vypuknutí válečného konfliktu, plundrování muslimských obydlí, zapalování jejich příbytků i celých (hezkých) vesnic, jež hezky hoří.
Důležitým prvkem filmu Hezké vesnice hezky hoří je tunel. Je možným „mostem“ mezi národnostmi (později však spíše hrází), stejně tak i tajemným obydlím dětských děsů, které naplno ožívají v první polovině devadesátých let. Tunel je později nárazníkovým pásmem, definitivní hranicí mezi dvěma národy, mezi dvěma náboženstvími.
Nic už nemůže být takové jako předtím. Koexistence
národnostního koktejlu" bere nenávratně za své, kdysi všemi tolerované kulturní profilace té či oné strany stávají se posměchem. Společné dějinné styčné prvky se stávají překážkou, zašlapávají se do země, jediné, co má budoucnost, je nenávist a vesnice hezky hoří a hořet budou dál.
Srdjanu Dragojevičovi se ve filmu Hezké vesnice hezky hoří povedlo vše podstatné vměstnat do komediálního dramatu s finálním hororovým vyvrcholením. Svůj vlastní „tunel“ si každý nosíme ve svém nitru.

 

zpět na seznam oblíbených Filmů