Film Doznání Costa-Gavras - politický proces v Československu 50. let

Film Doznání Costa-Gavras - Plakát    V hlavě mi od Costa-Gavrase uvízl kdys zhlédnutý film Nezvěstný. Je to již mnoho let, dosud jsem ho opětovně neviděl, ale čirou náhodou jsem se dostal k jeho dalšímu filmu Doznání. A počítám, že se o chybu nejednalo. Dvě hodiny napětí, bezcitnosti, lidského hnusu a pošlapávání lidské důstojnosti nezavdaly příčinu k prospání filmu. Inu i takové je Doznání Costa-Gavrase.
    Padesátá léta, československý komunistické vězení a vykonstruované politické procesy. Gavrasovo Doznání se opírá o vzpomínky bytostného komunisty Artura Londona, které byly vydány ve francouzském exilu.
Ve filmu Doznání se jedná o proces se Slánským, úředně označován jako Proces s protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského, který probíhal v dvaapadesátém roce. Mělo jít o „varovný signál“ ze Sovětského svazu na návaznosti politických událostí a vývoje v Titově Jugoslávii. Odklon od předem daného scénáře dodaný zvenčí bude potrestán. A to co nejpřísněji. Na postavení a funkci nezáleží. Podobně jako o dekádu předtím v nacistickém Německu, začínají v komunistickém bloku antisionistické tendence. Nepřekvapí proto, že většina obžalovaných jsou z Abrahamova rodu.
Na Gavrasově Doznání je stěžejním ukázka toho, jak se přistupovalo nejen k obžalovaným, ale také jak se nakládalo s výpověďmi. Nedostatek jídla, psychické trápení uvězněných spánkovým deficitem je podpořeno vědomým překrucováním faktů ze strany prokurátorů takovým způsobem, aby zapadly do předem připraveného soudního konání. Karty i tresty jsou rozdány, jenom obžalovaní o tom neví...
Co se dá filmu Doznání vytknout? Zamlčení fyzického násilí, kterému byli političtí vězni vystaveni. Ve filmu se ani nemihne. Stačí si však připomenout uherskohradišťskou věznici a nechvalně proslavené praktiky. Dalším faktem, který naplno v Gavrasově Doznání nezazní, je vykreslení všech odsouzených v roli mučedníků. Nikdo se však už nepozastavuje nad tím, že někteří z obžalovaných mají (měli) na rukou krev Horákové a spol., stejně tak i jiných z předchozích politických procesů. Kdo s čím zachází, tím také schází...
I tak je film Doznání mistrných dílem vystihujícím dusnou atmosféru padesátých let nejen v policejním aparátu, ale také ve společnosti, kde lidé znenadání mizeli, kde lidé odsuzovali neznámé a při nejhorším zatracovali jejich právo za život.

 

zpět na seznam oblíbených Filmů