Kateřina Tučková - Vyhnání Gerty Schnirch

Obálka knihy Vyhnání Gerty Schnirch Kateřiny Tučkové Málokdo z českých autorů má odvahu psát o poválečných událostech, které se odehrávaly v okamžicích bezprostředně po skončení 2. světové války. Většina poválečných „českých hrdinů“ prohlašuje a pamatuje si pouze vítání ruských osvoboditelů. A to je tak vše, o čem jsou ochotni hovořit. Stinné historické události spojené s odplatou Čechů za příkoří konané na německých spoluobčanech jako by nikdo připomínat a komentovat nechce. „Taková byla doba, co jiného si také zasloužili?“ je častá odpověď pamětníků. Kateřina Tučková odvahu tnout „do živého“ měla a z jejího pera vzniklo toto pozoruhodné dílo Vyhnání Gerty Schnirch.

    Díky knize Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch můžeme nahlédnout do života německé dívky, který meandruje jako líně tekoucí řeka. Její životní kořeny jsou spjaty s jihomoravskou metropolí, která do konce II. světového válečného konfliktu byla centrem převážně německého obyvatelstva. Jedná se o retrospektivní pohled Gerty Schnirch, s kterou se střetáváme při zrovna probíhajícím pochodu smrti určenému pro brněnské Němce. Vzpomíná na období počátku války, kdy se započaly podivné časy, kdy zdání souladu a porozumění mezi všemi dosud poklidně soužijícími národnostmi začaly narušovat sotva rozpoznatelné pukliny, které byly počátkem absolutního zhroucení klidu a míru.

To se projevuje zapálením pro nacistickou diktaturu ze strany Gertina otce, což má za následek rozpad přátelství s židovskou kamarádkou. Doba nepřeje ani tak ryzímu vztahu, jakou je láska. Přítel – Čech – není tolerován a shledáván jako reprezentativní vzorek pro vyvolenou rasu, podobný názor je pronášen z druhé strany národnostního spektra.

Co dělá Vyhnání Gerty Schnirch více než zajímavou knihou? S přicházejícím koncem války a projevujícími se „hrdinnými“ vlastenci a odbojáři, kteří tehdejší udavačství vyměnili za klacky v rukou a mlácení a ponižování Němců, kteří s tehdejším režimem měli společný snad jen jazyk a národnostní kořeny. Pohled na události, kdy jsou brněnští Němci shlukování na jedno místo za účelem drancování jejich příbytků, kradení jejich šperků i provádění odplaty za příkoří minulých 6 let patří k jedněm z nejotevřenějších popisů tehdejšího „češství“. Gerta i se svou dcerkou pochod smrti přežijí, nedostatek lidského materiálu ve fyzicky náročných odvětvích je příčinou toho, že Němci jsou nahnáni do zemědělského sektoru za nejnižší možnou gáži a jejich osobní práva jsou důsledně pošlapána, odebráním těch občanských. Dlouho bude trvat, než se „druhořadí“ občané stanou rovnoprávnými... Trochu až mrazí, že se Češi chovají jako proklínaní představitelé nacistického režimu. A raději si ani nedomýšlet čemu mohla čelit Kateřina Tučková po vydání románu Vyhnání Gerty Schnirch po více jak padesáti letech o zmiňovaných událostech.

 

Zpět na Knihy, které "můžu"