George Orwell - 1984

Obálka knihy 1984 George OrwellaJe otázkou, má-li cenu se o románu 1984 vůbec rozepisovat, ale proč ne. Alespoň o době, kdy bývalá vládnoucí strana, která na území České republiky, potažmo Československa, to tady měla "v rukou" čtyřicet let – počítáno od 89. zpět. Vizionářský román George Orwella.
    Orwellův román 1984, který předvídal vývoj totalitních režimů, popř. odhalil to, o čem se ihned po skončení války v západních zemích mluvit nechtělo nebo nemělo, aby se nepopudila vítězná velmoc v čele se Stalinem. Popis režimu, kde lež je transformována na pravdu, válka je považována za mír (jak nepodobné instituci zvané dnes Ministerstvo obrany, druhdy jmenované ministerstvem války) a nevědomost se nazývá silou. A v neposlední řadě má Velký bratr (hlava státu) vždy a bezpodmínečně pravdu – za jakýkoliv podmínek.
V souvztažnosti na dějiny padesátých let u nás snad nemohl mít Orwell větší pravdu. Nepohodlné knihy byly páleny, inteligence národa byla posílána do lágrů, nepohodlní občané byli v lepším případě vězněni, v horším pro ně byly stavěny šibenice. Nejedná se o rok 1984 ale o začátek druhé poloviny dvacátého století.
V takové, i když fiktivní, zemi žije Winston Smith, ve které není právo na vlastní myšlenky, na osobní život. Jen bezmezná oddanost zřízení, které má věčnou a jedinou pravdu. Ovšem i v tomto prostředí je možnost láskyplného vztahu s další osobou. Ústrety a útrapy přirozeného vztahu jsou však lemovány udavači a pseudopřáteli. Ještěže tu jsou ústavy, které dokáží odchylky v chování lidí uvést do normálu...
Román 1984 má i po několika desetiletích od svého vydání stále aktuální postřehy, které se dnes drží v dnes tak "vzdálené" zemi, jakou představuje Severní Korea. Nepřipomíná to něco, co se zde odehrávalo od konce čtyřičátých let do "sametové revoluce"?

 

Zpět na Knihy, které "můžu"