Zpráva o mém muži Josefy Slánské: vzpomínky na kata

Kniha Zpráva o mém muži Josefy SlánskéRudolf Slánský byl blízkým spolupracovníkem Klementa Gottwalda a generálním tajemníkem od doby poúnorové až do 52. roku, kdy se naplnilo x-krát potvrzené „revoluce požírá své děti...“ Spisek Zpráva o mém muži je autentickou výpovědí sepsanou jeho manželkou Josefou Slánskou.
    Zpráva o mém muži je útlou knížečkou o životních osudech rodiny Slánských, biografie o životě v první republice, exilovém moskevském bytí a poválečném návratu do Československa. V případě Rudy (slovy autorky) druhého návratu na československé území. Každopádně svazek je pouze subjektivním vykreslením osoby Slánského z paměti a pera jeho manželky.
Pokud Zpráva o mém muži měla nějak Slánského zlidštit, počítám, že tento krok se míjí účinkem, přestože události ve spisku , které by se týkaly vzestupu v hierarchii komunistického aparátu, vyloženě chybí, odpárat spoluvinu za stovky zmařených lidských životů zkrátka nejde.
V případě, že se rozebírá jedna strana mince, neměla by být opomenuta ani ta druhá. Nepochybuji, že v komunistických věznicích padesátých let byly podmínky více než nelidské, ale nemůže se mi zželet člověka, který se na tvorbě takového systému podílel. A právě zmínky o postoji Slánského v případech Píka, popř. Horáková a spol., chybí, jelikož nejsou ve Zprávě o mém muži vůbec zmíněny.
Jistě, následné „zvláštním zacházení“ s rodinnými příslušníky po zatčení hlavních představitelů dalšího monstrprocesu je další z hrůz minulého režimu, ale je nutné si uvědomit, že rodina Slánských nebyla jedinou. Vždyť kolik nesympatizantů komunistického systému, sedláků odmítající vstoupit do JZD, knězů a dalších procházelo tímtéž.

 

Zpět na Knihy, které "můžu"