Kateřina Tučková - Žítkovské bohyně

Kniha Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyněKopaniny, krajina Bílých Karpat, kde chléb kamenem se stává, kde kořalka je „třetím do páru“. Bohem, skoro i lidmi zapomenutý kraj, který si do středu zájmu i ohniska námětu vzala Kateřina Tučková ve svém novém románu Žítkovské bohyně.
    Jak již sám název napovídá, ústředním tématem budou ženy ze Žítkové, ženy, kterým se v těchto končinách říká bohyně. V řeči dnešní se jedná o vyznavačky alternativní medicíny, v dobách nedávných o báby kořenářky, lidové léčitelky, v časech dávných snad i čarodějnice.
Několik témat Žítkovských bohyní lze vystopovat na vytištěných řádcích. Historické souvztažnosti s pohledem na um, jenž se vymykal zaběhnutému lidskému chápání, stereotypnímu pohledu na léčitelství jako takové. Od dob vytvoření panfletu Malleus maleficarum (Kladivo na čarodějnice) a jeho reálný vliv na historické události následné, až na střet lidového léčitelství s moderní medicínou.
Další úhlem pohledu v knize Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně je hledání vlastní identity,  rodinných kořenů hlavní postavy Dory Idesové, možnou pokračovatelkou údělu žítkovských bohyní. Prokousávání se archivy nejen Státní bezpečnosti a nacistických pozůstalostí, ale také lidskou pamětí uchovanou v ještě živoucích „svědcích minulosti“ (skoro) již dávno zapomenutých událostí. Tyto střípky pomalu vykrystalizovávají v jasnější kontury, mlžné vzpomínky se stávají až děsuplnou realitou.
V neposlední řadě (sice okrajově, ale přece) je naznačena schopnost některých jedinců obratně proplouvat měnící se dobou, politickými změnami, využít daných konstelací a bezskrupulóznosti k pozměnění historických faktů ve vlastní prospěch. Příběh o nenávisti, závisti a netoleranci...
Román Žítkovské bohyně však před čtenáře staví hlavně otázku víry a předurčenosti osudu v kontrastu vědeckého pohledu na těžko pochopitelné a uchopitelné události, které jsou „mezi nebem a zemí
“. Jednoznačně další z knih, od které jsem nemohl otrhnout oči a proklínal jsem čas a svoji únavu, že nemohu toto dílo přečíst na jeden zátah“.
 

 

Zpět na Knihy, které "můžu"