Martin Šmaus - Děvčátko, rozdělej ohníček

Obálka knihy Martina Šmause Děvčátko, rozdělej ohníčekDruhdy literárnímu novici, Martinu Šmausovi, se v jeho prvotině Děvčátko, rozdělej ohníček podařilo bravurně zachytit odyseu cikánského chlapce, která započala ve východoslovenské osadě a pokračovala směrem na západ ČSSR (přes hlavní město tehdejší republiky). Ve své knize jako by se autor snažil popsat „indiánskou bezprostřednost, divokost a sounáležitost“ s přírodními a jinými živly, ke kterým mají cíkánští spoluobčané blízko.

    Zdá se mi, že po vyhnání sudetských Němců po skončení 2. světové války, likvidaci (v průběhu druhé světové války) a emigraci přeživších židovských spoluobčanů, jako by český národ neměl na koho „svalovat“ vinu a uvolněné místo ve společenstvu národním vyplnilo etnikum romské (či cikánské – jak chcete). Proto mě překvapilo, že se objevila kniha, která si jako hlavní postavy všímá romského mladíka v romském prostředí přesahující do soužití s majoritní většinou.

Hlavní postava knihy Děvčátko, rozdělej ohníček, nemanželské dítě Andrej Dumka je vyslán svou matkou za příbuznými do matičky Prahy, přímo na pražský Žižkov. Nemilosrdný pohled na cikánskou vzpupnost, touhu po svobodě i alkoholismus, který je nejlepším přítelem v těžkých dobách i sociálních vrstvách. “Nesounáležitost“ s rodinnými příbuznými má za následek „zvednutí kotev“ a přesun na místo nové, snad lepší. Cesta na západ po krátkém zastavení může pokračovat. Tentokráte se má klidným „přístavem“ má stát západočeská Plzeň. Opětovně vymezené hranice gheta, jejichž zbourání z obou stran etnik – českého i romského – není považováno za akceptovatelné. Ani v případě, kdy krystalizuje „romeo-julievský“ vztah pubertálního mládí. Každý má zůstat na svém území, aniž by pošpinil svou přítomností stranu druhou.

Mladickými problémy však kniha Děvčátko, rozdělej ohníček nekončí. Dvířka dospělosti čekají pootevřeny, nevstoupit by byla chyba. My tam můžeme sledovat bloudění a neutuchající „hledání života, vesmíru a vůbec...“ Stačí jen následovat rozprostřená slova uvězněná ve Šmauzově knize.

Je možné najít nový počátek v místech, kde životní pouť začala? Je možné, aby spokojenost a láska mohla přetrvávat navěky, nebo musí přijít trest za relativní pohodu?

Touha vzepřít se předepsaným rolím, zavedeným stereotypům, stejně tak vystoupit ze stínu předurčenému osudu – to je snad úkol přenáramný. Jak takové „mávání zaťatou pěstí na tu kurvu život“ skončí?

Zásluha autorova na pohled romských tradic, kultury, přátelství, lásky i zrady a osamění je naprosto nezpochybnitelná. Pro knihu Děvčátko, rozdělej ohníček se rozhodně vyplatí nejen sáhnout ale také přečíst.

 

 

Zpět na Knihy, které "můžu"