Kamenka - nejproslulejší brněnská kolonie

Brno-střed - městský znak   Co se Kamenné čtvrti týče, jedná se pravděpodobně o nejznámější, nejzachovalejší a nejpůvabnější (přiznávám, že poslední adjektivum je diskutabilní) z bývalých dělnických kolonií, která se nachází na území Brna – téměř v blízkosti samotného centra města.

Její území je na severu ohraničeno tokem řeky Svratky, lesním porostem na západě a bývalým kamenolomem na její jižní části. Spolu s Diviškou” se jedná o největší z bývalých brněnských nouzových kolonií. Vznik Kamenné kolonie, taktéž známé jako Kamenka, se datuje do počátku 2. poloviny dvacátých let minulého století. Jednalo se o nelegální zástavbu umístěnou v bývalém kamenolomu Červeného kopce. Dispozice místa Kamenku předurčila z rozdělení na dvě části: horní a dolní část lomu. K dalšímu rozšíření zástavby došlo v průběhu hospodářské krize na počátku 30. let dvacátého století. Podobně jako dalším nouzovým koloniím situovaných v Brně i zde chyběly veškeré inženýrské sítě. Dnes je tento problém již vyřešen – až na dosud chybějící kanalizaci.

Většina původních obyvatel pocházela ze Starého Brna a byli povětšinou zaměstnáni v blízkých cihelnách. Chudí dělníci a pracující obývají Kamenku zhruba do 70. let 20. století. Podstatná změna přichází v průběhu let 70. – 90. let, kdy se Kamenná kolonie stává vyhledávanou lokalitou bohémsky a alternativně smýšlejících lidí. Kamenka se tak nevědomky a bez svého přičinění stává taktéž alternativním centrem a začíná se o ní mluvit jako o umělecké čtvrti.

Nemusí se ovšem používat času minulého. Dnes je v Kamenné kolonii na 130 domů, jejichž obyvatelé stále dodržují kolorit časů dávno minulých, které můžeme obdivovat již jen na filmovém pásu. Neznamená to ovšem, že by to byli lidé zpátečničtí. Nejedná se pouze o s citem provedené opravy domků, ale také pohled do předzahrádek, zadních traktů, bočních uliček, stejně tak i oken, ve kterých je možno spatřit nejen přehršel květin, deček, háčkovaných záclonek, ale také domácí mazlíčky, přesvědčí o líbeznosti místa. Procházka, pokud se k ní člověk odhodlá, se může stát touláním v bezčasí – pohled nejen na domky, ale také umělecké artefakty a výrobky, které je možno obdivovat nejen v interiérech, ale také v exteriérech, pohladí na duši.

Pomyslným srdcem brněnské Kamenky – podobně jako v jiných místech ČR – je hospůdka DuckBar. Její návštěvu můžu vřele doporučit, protože i náplavy a čumilové” jsou obslouženi s rodinnou laskavostí a shovívavostí. A pokud v DuckBaru zavítáte na WC, budete překvapeni, že se i tam dá zaparkovat vozová kachna.

 

 

zpět na stránku Brněnské kolonie