Zarybec - brněnská kolonie bez rybníků

Brno-Krpole - městský znak    Podobně jako další brněnské dělnické nouzové kolonie, i kolonie v Králově Poli zvaná Zarybec byla postavena v blízkosti továrny, jež se dělníkům stala obživou a zdrojem peněz. Zmiňovanou továrnou byla dnešní Královopolská strojírna v Brně.

Podobně jako Písečník i Zarybec je situovaná v blízkosti opuštěného lomu (či přímo v něm). Název brněnské kolonie Zarybec odkazuje na bývalé rybníky napájené řekou Ponávkou. Výstavba železniční tratě z Brna na Havlbrod měla za následek jejich vysušení a tok Ponávky byl v blízkosti centra sveden pod zem. Rybník byste tu v dnešních dnech hledali marně. Na byvší časy tak odkazuje již jen pojmenování bývalé královopolské kolonie.
V dnešní době je zde na několikero domečků, které jsou si podobny jako vejce vejci. Alespoň na první pohled. V případě, že je návštěvník trpělivý a má také postřeh, zjistí, že i drobné nuance a rozdíly lze spatřit. Při dešifrování rozdílů v detailech se může člověk pomyslně opětovně vrátit do dětství, kdy v časopisech pro nejmenší (např. Sluníčko, Mateřídouška) byly dva „stejné“ obrázky, které se v několika detailech lišily.
Podtrhnutím doby dávno zašlé může být zaparkovaný nákladní automobil, který s těmi dnešními, co jsou dnes a denně možné spatřit na cestách, má máloco společného. Atmosféru ticha a klidu tak narušují snad už jen vlaky, které jedou směrem na Tišnov nebo se z něj vrací, a také automobilisté a cyklisté, kteří silnici, jež v blízkosti kolonie Zarybec vede, využívají jako klidnou spojnici mezi brněnskou Krpolí a Řečkovicemi.
Jisté memento mori, které upozorňuje na nestálost a proměnu líbezných míst ve stereotypní sériovou výstavbu, může být pohled k výšinám z ulice Žleb. Podivné moderní krabice, které jako by se shůry staré zástavbě vysmívaly, jsou pomyslnou pěstí na oko. Snad se odpočívající brněnský drak" již dostatečně nažral, odpočívá a jeho choutkám bylo učiněno za dost. Pozdě by bylo donést nehašeného vápna, předhodit je v telecí kůži vetřelci a počkat, až by se odkolébal k Ponávce zahnat žízeň a svlažit hrdlo...
Inu – i takovou tvář nabízí jihomoravská metropole.

 

zpět na stránku Brněnské kolonie