Maloměřická kolonie na Dolnopolní a dvojdomky na Míčkově ulici

Brněnská městská část Maloměřice - znakBrnu se díky rozvoji textilního průmyslu a továren, jež vznikaly v předminulém století, dostalo přízviska „moravský Manchester“. V případě, že si i dnes chcete užít něco anglického espritu, aniž byste museli utratit byť jedinou „mergli“, můžete se vydat na začátek brněnské čtvrti zvanou Maloměřice, do ulice Dolnopolní. Na levém břehu řeky Svitavy, která „přeřízla“ Brno od severu k jihu, lze stále ještě obdivovat „semi-datached“ domky, které na procházející zvědavce dýchají ostrovní atmosférou.

Na území Maloměřic, na Dolnopolni ulici, vzniklo v první polovině 20. let minulého století zahradní městečko, jež je v dnešních dnech přeťato „čtyřproudovkou“ směřující z Krpole do Židenic a o své romantické označení tak nenávratně přišlo.
Na výstavbě této kolonie se podíleli architekti zvučných jmen – Karel Kotas a Bohumil Fuchs. Dle návrhu Karla Kotase byly postaveny přízemní řadové dvojdomky se sedlovou střechou a okapovou orientací kopírující ulici (zároveň i břeh řeky Svitavy). Pro  echt" podtrhnutí anglického ducha zahradního města bylo pro domky zvoleno režné zdivo a prostor domů od ulice odděluje malá předzahrádka.
Další skupinou domů, které lze v lokalitě Dolnopolní ulice spatřit je (dnes již) pětice štítově (do ulice) orientovaných staveb. Jedná se opět o dvojdomy s byty osově/zrcadlově souměrné. Obdobné domy jsou v nalezení v nedaleké Míčkově ulici, na jejíž realizaci se podílel Bohumil Fuchs. Je tedy vysoce pravděpodobné, že se Fuchs spolupodílel na návrhu domů v ulici Dolnopolní, nebo se Kotas nechal Fuchsem a „jeho" Míčkovou ulicí inspirovat.
Ačkoliv ani tyto „anglické” budovy neunikly újmám přestaveb, přesto původní charakter domů zůstal uchován. Jedná se o další pozůstatky dělnického bydlení v tomto případě „nenouzového” , kterým Brno oplývá a stojí za to při toulkách moravskou metropolí zhlédnout.
À propos Míčkova ulice. Jedná se o jedenáct dvojdomků, které Míčkovu lemují pouze na jedné straně ulice v přibližné délce 150 metrů. Jak již bylo zmíněno, projekt vznikl v hlavě architekta Bohumila Fuchse pro stavební družstvo Rodina.

 

zpět na stránku Brněnské kolonie