Výlet na Vysočinu - Slavonice

17.10.2012 20:05

Něco málo zápisků z výletu do moravské části Jihočeského kraje aneb výlet do Slavonic, do městečka, kde sídli sklepácká Besídka, mařížská keramika, mnoho skrafitových domů, slavonické podzemí a hmatatelný genius loci evokující město Telč.