Industriál severu Anglie a Walesu

12.12.2014 16:15

Výlet za industriálními památkami ostrovního království aneb dochované a rekonstruované průmyslové památky severní Agnlie a Walesu. Návštěva vápenky, zbytků olověných dolů, železničního viaduktu, přečerpávací elektrárny a měděný povrchový důl ve Walesu.