George Orwell 1984 - vizionářský román

21.03.2012 17:58

Pohled do dob nedávných - román George Orwella 1984, který vznikl na sklonku čtyřicátých let, prozíravě popisuje totalitní režim, jenž vládl ve střední a východní Evropě po skončení II. světové války.