Křižanova pila ve Valašském Meziříčí

Znak města Valašské Meziříčí    Křižanova pila ve Valašském Meziříčí je areál, jenž jsem měl od dětství neustále před očima, neboť tehdejší domov byl v obležení panelárny (z které toho opravdu nic nezůstalo, protože dnes je tam budova Kauflandu a přilehlé parkoviště) a tehdy již řadu let znárodněné Křižanovy pily, která se nachází v blízkosti valašskomeziříčského vlakového nádraží. Dnes neblahé memento komunistického režimu.

Co se „hradeb“ pily oddělující dřevařský svět od toho vnějšího – krásenského – týče, byly již od mého dětství tvořeny vlnitým plechem (...mestský zákon je zdravo hnusný...) – podobným, ale s výřezy byl obehnán areál bývalé panelárny. Ač jsem měl pilu i panelárnu dennodenně na očích, přesto mě dlouho nezajímalo, proč je pila rodiči křtěna Křižanovou, když se na omítce domu u vrátnice skvěl nápis Moravskoslezská pila Šumperk, n. p. To vše v době, kdy po ploše u nádražní vlečky „tancovaly“ jeřáby mezi kapkami" kmenů čekající na zpracování. Zájem o historii blízkého teritoria byl v té době absolutně nulový…
Zkratkovitě tedy k historii: prvotně měl na daném pozemku sklad dřeva Jan Křižan. V roce 1914 vznikla parní pila a továrna na bedny a dřevitou vlnu s názvem Jan Křižan a spol., na jejímž pozemku byly postaveny budova s kancelářemi, stolárna, strojovna, budova pily a továrna na bedny a dřevitou vlnu. Posledně dva jmenované objekty se zachovaly do dnešních dní. V roce 1946 byla pila znárodněna, otec scénáristy Jiřího Křižana byl v politickém procesu popraven roku 1951, manželka zavražděného Jana Křižana ml. byla vystěhována do nedaleké „hokejky“ s výhledem na rodinnou pilu i vilu – snad aby měla životní utrpení neustále na očích.
Ohromnost areálu je působivá. Dnes je využívaná hlavně část blíže k vrátnici, zadní trakt u nádraží a nejstarších domů na Křižné byl zanechán svému osudu. Nálety a úhor zde začíná panovat. Železniční vlečka, která spojovala areál s blízkým nádražím, byla rozebrána – kdoví kým – a pozůstalé pražce se ukrývají v hustém porostu plevele. Zajímavým objektem, který lze v areálu bývalé Křižanovy pily ve Valašském Meziříčí nalézt, je kůlna na řezivo. Dnes se jedná o jakousi dřevěnou střešní konstrukci, jež je z obou delších podélných stran ohrazena dřevěnými stěnami – působí to dojmem velkého zastřešeného party stanu, který slouží jako přístřešek pro zaparkované automobily. V prašném podkladu je ještě vidno torzo úzkokolejné trati – část kolejí dnes slouží v rajnochovické úzkokolejce. Pohledem ke střešní konstrukci však nelze nevzpomenout na stavby umístěné v nedalekém skanzenu či Jurkovičovy budovy na Pustevnách. Lze zkrátka obdivovat řemeslnou zručnost a kumšt.
A jaké jsou plány s areálem valašskomeziříčské Křižanovy pily? Radnice zde chce vybudovat autobusové nádraží, obytnou a obchodní zónu. Snad zbude něco stavebních artefaktů, které by na historii pily alespoň nějakým způsobem upomínaly. Snad se areál nestane dalším pohřbeným a zbořeným snem...

 

zpět na stránku Industriální lokality