Bývalá městská jatka v Brně

Znak Brno-město   Areál bývalých městských jatek byl vybudován před více než 100 lety. Jednalo se o součást jižní průmyslovou část Brna. Svým způsobem je toto místo periferií i v dnešních dnech i přes to, že centrum Brna je v dohledu.

Bývalá brněnská městská jatka jsou na východní straně ohraničena řekou Svitavou, pomyslnou severní hranici tvoří ulice s příznačným jménem Porážka, ulice Masná uzavírá areál ze západu a vlaková vlečka ohraničuje areál z jihu.
Původní budovy starých jatek se vyznačují historizujícím stylem, jenž byl ve své době typickým prvkem většiny průmyslových staveb, které v daném období vznikaly: fasády se vyznačují zdobnými detaily, které jsou provedeny ve dvou barvách v lícovém zdivu i v omítkách samotných.
Areál jatek byl v průběhu 20. století obestavěn dalšími průmyslovými budovami, které sloužily např. jako škrobárny, mrazírny, apod. Jednou z nejvýznamnějších budov, které lze v areálu bývalých městských jatek zhlédnout, je budova masné burzy, která byla vyprojektována architektem Bohuslavem Fuchsem, jenž se nezapomenutelně podepsal také na vzhledu brněnského centra.
Ačkoliv se jednalo o městská jatka, kde svou životní etapu končily stovky zvířat, má tento areál také svou temnou historii – za druhé světové války sloužil komplex jako místo, odkud byly vypravovány transporty romských obyvatel do vyhlazovacích táborů. Pro některé tvory tady před nedávném životní etapa končila, pro Romy zde cesta za setkání se zubatou” a utrpením pro změnu začínala.
V současné době je v areálu městských jatek dvacet objektů, které se nacházejí na ploše 32 hektarů, které jsou využívány firmou Brněnské komunikace a pro veřejnost jsou nepřístupné. Přesto lze něco z atmosféry ne/dávných dob stále ještě něco zachytit. Že komplex bývalých jatek není ponechán pouze svému osudu, lze vypozorovat na stromořadí, které v minulosti lemovalo centrální osu areálu – v dnešních dnech je částečně obnoveno a kdysi zanedbané budovy se dočkávají svých nových „kabátů“.

 

zpět na stránku Industriální lokality